Site Overlay

KAITEEN TARINA

OPTIMA räystäs- ja kaidejärjestelmät:
Riskejä ei tarvitse enää ottaa

Silloin, kun työntekijä melkein tippuu katolta ottaa sydän yhdellä, jos toisella ylimääräisiä lyöntejä, jo pelkästä säikähdyksestä. Kuolemantapaukset rakennustyömailla ovat harvinaisia, mutta kuitenkin vuosittain joku menettää henkensä työtä tehdessään. Työturvallisuus on aihe, jota vastaan rakennusliikkeet ovat taistelleet vuosia. Useasti työtapaturmat liittyvät tilanteisiin, jossa keskittyminen on herpaantunut syystä taikka toisesta.

Tavoitteena turvallisuus, taloudellisuus ja kustannussäästöt

Kattorakentamisen turvallisuus on saatava uudelle tasolle. Tämän tilanteen tiimoilta Katehuollossa lähdettiin miettimään, miten työturvallisuutta voisi parantaa työmaan varhaisessa vaiheessa erityisesti kattorakentamisen osalta. Tarvittiin turvakaide, joka on helppo ja nopea asentaa, ilman että asentajien tarvitsee roikkua talon reunuksilla kaiteita asentaessaan, huolimatta siitä, että heillä on valjaat päällä. Aiemmin käytettyjä kaiteita oli vaikea käyttää ja kiinnittää, ja kuten todettu putoamisvaara on huomattava.

Kun päätös uuden tuotteen kehittämisestä oli henkisesti tehty, alkoi Katehuollon Arto Korventausta kartoittamaan yhteistyökumppania. Pian tiet kohtasivat vanhan tutun kanssa. PRP Oy Pohjanmaan lakeuksilta oli juuri sopiva kumppani.  PRP:llä on yksi Suomen moderneimmista konekannoista ja huipussaan oleva teknologiaosaaminen. Tulevat yhteistyökumppanit täydentävät hyvin toisiaan poikkitieteellisellä kokemuksellaan ja osaamisellaan. Myös arvo tekijät kohtasivat. Molemmat yritykset ovat yksityisomistuksessa ja kummallakin kotimaisuus, toimitusvarmuus ja -nopeus ovat tärkeitä tekijöitä arjen toiminnassa. Peruspilarit kumppanuudelle olivat kohdallaan. Päätettiin lähteä yhdessä eteenpäin.

Pian kumppanuus pääsi alkuun lopputuotteen ominaisuuksien määrittelyllä. Kun speksit olivat selvillä, millaista lopputuotetta lähdettiin hakemaan, pääsi varsinainen suunnittelu käyntiin.

Eri suunnitteluvaiheiden aikana työryhmä kokoontui useita kertoja tehden muutoksia ja käyden niitä läpi katselmuksissaan. Ensimmäinen proto saatiin ulos. Sen seurauksena päästiin testausvaiheeseen laskennallisesti ja tehtiin ensimmäinen tuotetesti. Testausten tulokset eivät miellyttäneet kuitenkaan työryhmää. Testauksessa esille tulleet teknistaloudelliset ongelmat tulisi ratkaista, ennen kuin tuote olisi valmis markkinoille ja täyttäisi kaikki vaatimukset.

Toinen proto saatiin ulos kuukausien päästä. Toinen proto oli jo lähellä, sitä mitä toivottiin. Toinen testaus- ja muutoskierros ja kolmanteen protoon. Viimeiset muutokset ja testaukset antoivat lopputuloksen, joka oli kaikilta vaatimuksiltaan sitä, mitä oli alun perin määritelty.

Patenttihakemus oli tärkeä virstanpylväs pitkän kehitys- ja testaustyön päätteeksi. Tuote saatettiin markkinoille syyskuussa 2018.

Saavutimmeko sen mitä halusimme?

Saimme jopa enemmän, mitä alun perin oli uskallettu suunnitella. Lopputuote ei ole vain turvakaide vaan täysin räätälöitävissä oleva räystäs- ja kaidejärjestelmä. Tuote ei vain ole nopea asentaa ja tuo turvallisuutta. Se nopeuttaa työmaan koko läpivientiä, se vähentää työmaajätettä – vie alaa kohti turvallisempaa tulevaisuutta!